LFF D licencijos pratęsimas (buvusi LFF C licencija)

Licencijos atnaujinimas vykdomas kas tris metus.
Kursų rengėjai turi teisę nepratęsti licencijos, jei licencijos turėtojas neatitinka reikalavimų, t.y. licencijos laikotarpiu nebuvo susijęs ar nevykdė tiesioginės veiklos su futbolo treniruotėmis/užsiėmimais, neužpildė klausimyno ar užpildė nekokybiškai.

Jei turima aukštesnio laipsnio licencija, LFF D licencijos pratęsti nereikia.

Atnaujinimo kaina: 0 EUR.