TECHNINIS VYSTYMAS

Peržvelgiant praėjusią strategiją „Vizija 2020“ galima konstatuoti, kad yra gerų poslinkių vystant futbolo infrastruktūrą bei registruotą dalyvavimą, kuris išaugo apie 70%, bet per artimiausią strateginį laikotarpį norime būti dar drąsesni, siekti ambicingesnių tikslų.

Struktūrai ir prioritetams atspindėti pateikiame 8 prioritetines sritis: dalyvavimas, techninis vystymas, aukšto meistriškumo ugdymas, moterų futbolas, kvalifikacijos tobulinimas, infrastruktūros plėtra, valdymas ir įsitraukimas. 

Tikimės, kad visa futbolo bendruomenė prisidės prie mūsų strateginės kelionės atliekant suplanuotas užduotis. Nekantraujame kartu žengti pirmą žingsnį kuriant geresnį futbolą šalyje.  

LFF turi pakeisti savo darbo kultūrą pozityvia linkme, norint kokybiškai vykdyti techninį vystymą. Mūsų trenerių instruktoriai, mentoriai, treneriai, teisėjai, talentų skautai privalo norėti prisitaikyti ir pritaikyti naujas technikas. Žaidėjai turi prisidėti susitaikydami su ta mintimi, kad norėdami pasiekti savo potencialą turės dirbti sunkiau nei bet kada.

Iššūkius įveikti padės LFF lyderystė,  galimybė visiems lengvai naudotis paruošta metodika ir sistemomis. Mūsų demonstruojamas elgesys paskatins tokį pat elgesį futbolo bendruomenėje. Strategija privalo pasiekti visų varžybų meistriškumo standarto augimą. Tai paskatins ir klubus, akademijas, futbolo mokyklas aktyviau dalyvauti LFF varžybose. Turime pasiekti, kad klubai prisidėtų prie mūsų talentų ugdymo tikslų.


Jei norite prisidėti prie kitų sričių tobulinimo, pasirinkite jus dominančią temą: