UEFA Playmakers organizacijų registracija

UEFA Playmakers – tai 5-8 metų amžiaus mergaičių supažindinimas su futbolu vykdant smagius užsiėmimus saugioje aplinkoje:

 • Per „Disney“ filmukų pasakojimą ir jų siužetų atkūrimą futbolo žaidimų pagalba;

 • Koncentruojantis į pagrindinių judėjimo įgūdžių ugdymą, socialinius ir futbolo gebėjimus;

 • Koordinuojant pedagogams, kurių pagrindinis darbo principas orientuotas į vaiko poreikius ir saugią aplinką;

 • Formuojant sveikos bei aktyvios gyvensenos įpročius nuo jaunų dienų, bei skatinant pamilti futbolą.

 

Nuo 2021 m. spalio mėnesio Lietuvoje pradės veikti 30 centrų, kuriuose bus vykdomos minėtos veiklos. Šiais centrais gali tapti bet kuris klubas, mokykla, darželis ar kita įstaiga/organizacija, galinti įgyvendinti šiuos įsipareigojimus:

 1. Įvykdyti 2 užsiėmimų blokus per 12 mėnesių laikotarpį: pirmasis 2021 m. spalio-gruodžio mėnesiais, antrasis 2022 m. kovo-gegužės mėnesiais. Vieną užsiėmimų bloką sudaro:
  8-10 užsiėmimų po 45-60 min.;

 2. Užtikrinti, kad būtų surinkta 30 mergaičių grupė kiekvienam užsiėmimų blokui;

 3. Užsiėmimams organizuoti paskirti mažiausiai 3 suaugusius asmenis, turinčius pedagoginių žinių bei patirties dirbant su vaikais, taip pat žinančių futbolo pradmenis. Šiais pedagogais gali būti futbolo treneriai, buvę ar esami futbolo žaidėjai, mokytojai, darželio auklėtojai, savanoriai ar vaikų tėvai;

 4. Užtikrinti, kad paskirti pedagogai dalyvautų LFF bei UEFA organizuojamuose mokymuose, susijusiuose su programos vykdymu;

 5. Bendradarbiavimas su futbolo klubu. Siekiame didinti mergaičių, lankančių futbolo treniruotes skaičių, todėl norime, kad savo regione bendradarbiautumėte vieni su kitais, taip sudarydami galimybes mergaitėms baigusioms UEFA Playmakers užsiėmimų bloką lankyti futbolo treniruotes artimiausioje mergaičių komandoje. Turite turėti susitarimą su bent vienu klubu dėl galimybės mergaitėms prisijungti prie komandos arba patekti į naujai kuriamą grupę;

 6. Užtikrinti dalyvių registracijos, duomenų tvarkymo ir dokumentų išsaugojimo taisyklių laikymąsi visą projekto vykdymo laikotarpį.

 

Kodėl turėčiau prisijungti ir kokia man, kaip organizacijai, nauda?

 • Priemonės. Kiekvienas centras gaus inventoriaus rinkinį, kurį sudaro UEFA Playmakers vardo 1, 2 bei 3 dydžio kamuoliai (po 10 vnt.),  30 vnt. skiriamųjų liemenių, 30 vnt. aukštų bei 30 vnt. plokščių kūgelių, bei 2 vnt. kamuolių maišų;

 • Užsiėmimų programos, parengtos pagal “The Incredibles 2” bei “Frozen 2“ filmus. Tai knygelės, kuriose pavaizduoti žaidimai bei išvardijamas reikiamas inventorius, o kiekvieną žaidimą paremia istorija iš minėtų filmų siužeto;

 • Žinios. 3 pedagogai, dirbantys UEFA Playmakers programoje jūsų organizacijos vardu, bus apmokyti nemokamuose UEFA kursuose, įgaus ne tik žinių, bet ir realios patirties;

 • Žinomumas bei bendradarbiavimo galia. Kadangi projekto partneriai bei pagrindiniai organizatoriai yra UEFA bei „Disney“, tikriausiai kiekvienam suprantama šių prekės ženklų įtaka ir galia visame pasaulyje. Bendradarbiauti su šiais galiūnais yra ne tik garbė, bet ir galimybė, kad apie jus išgirstų visas pasaulis.

Informacija pasiteirauti: Greta Valikonienė (8 601 75 912)