Together #WePlayStrong mergaičių festivaliai


Aplikuoti gali futbolo klubai, kitokios formos futbolo organizacijos, siekiančios savo aplinkoje populiarinti mergaičių futbolą, pritraukti jas į futbolo treniruotes, supažindinti su futbolo užsiėmimais. Mergaičių futbolo festivalį norinti vykdyti organizacija privalo užtikrinti reikiamas sąlygas:

Pilnų matmenų (arba kiek mažesnė) futbolo aikštę

Bent du persirengimo kambarius

Kambarį organizatoriams

30 asmenų savanorių komandą

Budintį medicinos darbuotoją renginio metu

Muzikos aparatūrą su mikrofonu

Elektros tiekimą renginio metu

Užtikrinti, kad renginyje dalyvautų ne mažiau 200 (1-4 ir 5-8 klasių) mergaičių (po renginio reikalinga pateikti dalyvių sąrašą)

Tinkamą komunikaciją apie renginį ir jo sklaidą

Bendradarbiavimą su vietinėmis mokyklomis, bendruomene, savivalda, apskrities futbolo federacija, kitomis organizacijomis

Užtikrinti, kad po renginio mergaitės galės prisijungti prie komandos ir lankyti futbolo užsiėmimu.